Riskettan MC

Riskutbildning A del 1

När du ska ta A-körkort krävs det att du har gått två riskutbildningar, riskettan MC och risktvåan MC. Dessa riskutbildningar skiljer sig ifrån riskutbildningar på B behörigheten då det är två helt separata körkort. Ofta bokar vi in Riskettan MC före risktvåan men det är inget krav på att det ska vara i den ordningen.

Teoretiska delen

Riskettan MC är den teoretiska delen av riskutbildningen och risktvåan är en mer praktisk del med körning mellan diskussionerna. Riskettan är som sagt den teoretiska delen och sker i teorisalen på trafikskolan. Den sker tillsammans med andra elever i en grupp om max 16 stycken. När du kommer till trafikskolan behöver du legitimera dig med hjälp av en giltig legitimation såsom körkort, id eller pass. Det behövs för att vi ska rapportera dig som godkänd till Transportstyrelsen efter kursen.

Riskettan MC är 3 timmar och 15 minuter lång. Efter halva kursen tar vi en paus och bjuder på fika. Målet med Riskettan MC är att du som går den ska få en större förståelse för de olika faror vi stöter på ute i trafiken på motorcykel och vad vi kan göra för att minska risken att hamna i de situationerna. Exempel på punkter som diskuteras under Riskettan MC är till exempel defensivkörning, hastighetens påverkan, kurvteknik, synlighet, alkohol, droger, trötthet, vanliga olyckstyper och orsaker till detta. Den största vikten läggs på att diskutera och reflektera kring det egna ansvaret, men vi belyser även situationer där andra trafikanter kan ha svårt att samspela med dig som motorcyklist.

Krav för att bli godkänd på riskettan MC

För att bli godkänd på Riskettan krävs det att man är närvarande och aktivt deltar och diskuterar. En godkänd riskutbildning gäller i fem år. Om du av någon anledning inte tar körkort inom den tidsramen så måste du gå kursen igen för att få göra proven på Trafikverket. Du behöver även gå den igen om du blir av med ditt körkort och ska göra proven igen.

Obligatorisk riskutbildning infördes för behörigheten A-körkort i november 2009.

Kawasaki Z650