Riskettan i Halmstad

När du ska ta bilkörkort så finns det två riskutbildningar som är obligatoriska att göra för att du ska få göra kunskaps- och körprov. Den ena riskutbildningen är praktisk och kallas Risktvåan, eller Halkbanan som många känner igen den som. Den andra riskutbildningen, som är teoretisk, kallas Riskettan.

Kontakta oss

Hur fungerar Riskettan?

Riskettan sker i teorisalen på trafikskolan tillsammans med andra elever i en grupp om max 16 stycken. När du kommer till trafikskolan behöver du legitimera dig med hjälp av en giltig legitimation. Det behövs för att vi ska rapportera dig som godkänd till Transportstyrelsen efter kursen. Riskettan är 3 timmar och 15 minuter lång. Efter halva kursen tar vi en paus och bjuder på fika.

Ofta bokar vi in Riskettan före Risktvåan men det är inget krav på att det ska vara i den ordningen.

Riskettan blev obligatorisk 1 april 2009 på grund av att man såg att unga förare var överrepresenterade i olyckor som handlade om riskbeteenden som till exempel alkohol, droger, höga hastigheter, trötthet och oanvänt bilbälte.

Tanken med Riskettan är att du som går den ska få mer kunskap om dessa riskbeteenden och bli medveten om hur de påverkar dig i trafiken samt vad du kan göra för att undvika dem. Utöver ämnena ovan så kommer vi bland annat att prata om saker som Nollvisionen, mobiltelefonen, statistik över antalet döda i trafiken under de senaste åren samt vilka faktorer som påverkar riskerna i trafiken.

Under kursen jobbar vi med olika arbetssätt såsom frågeställningar, värderingsövningar, filmer och bilder. Det finns en bok som heter Riskettan B som vi jobbar med under kurstillfället. Den här boken får ni med er hem och det kan vara nyttigt och lärorikt att läsa igenom boken inför teoriprovet, men också att ta fram den vid senare tillfällen.

Vem får hålla Riskettan?

Vem som helst får inte lov att hålla i Riskettan utan man måste ansöka om tillstånd för detta hos Transportstyrelsen. För att som Trafiklärare få lov att hålla i Riskettan så krävs det att man går en tredagars kurs. De som har gjort detta på Fartvindens Trafikskola är Bosse, Sanna och Annicka. Det är de två sistnämnda som oftast håller i kursen. Varje år krävs också en fortbildning för att få fortsätta att hålla i riskutbildningen.

Hur blir man godkänd på Riskettan?

För att bli godkänd på Riskettan krävs det att man är närvarande och aktivt deltar och diskuterar. För att alla ska känna sig bekväma i kravet att delta så sker diskussionerna i olika storlekar av grupper. En del ämnen diskuterar vi öppet som stor, hel grupp. Andra ämnen diskuterar vi i mindre grupper om 2-4 personer.

Hur länge är man godkänd?

En godkänd riskutbildning gäller i fem år. Om du av någon anledning inte tar körkort inom den tidsramen så måste du gå kursen igen för att få göra proven på Trafikverket. Du behöver även gå den igen om du blir av med ditt körkort och ska göra proven igen.

Vi hoppas att du kommer att tycka att kursen är intressant och lärorik och att du efter att ha gått den har en större förståelse för farorna i trafiken och hur du undviker dem.