Bilteori i samarbete med
Murtans Trafikskola

Teori Del 1

Inledande körning

Trafikens grundregler, äldre & barn i trafiken, hur kör vi tydligt, rangordning mm.

Teori Del 2

Bilen

Konstruktion & säkerhet, barn i bilen, skötsel & vård, ägares skyldigheter, försäkringar mm. 

Teori Del 3

Människan och miljön

Våra sinnen, trafikens miljöpåverkan, val av bil, sparsam körning mm.

Teori Del 4

Stadstrafik

Rangordning, polismans tecken, trafiksignaler, omkörning i stadstrafik, stanna & parkera mm.

Teori Del 5

Landsväg och högfartsväg

Omkörning, vilt, utomlands med bilen mm

Teori Del 6

Mörker, halka och olyckor

Risker vid mörkerkörning, körning i halt väglag, olyckor, tunnelsäkerhet mm.