Enskild teori
För dig som har läs- och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter eller av någon annan anledning behöver lite extra hjälp med teorin erbjuder vi enskilda teorilektioner. Du sitter tillsammans med någon av lärarna och arbetar med teorin på det sätt du vill och så som du lär dig lättast.

Utbildningen är individuellt anpassad.

Teorilektioner:
Enskild teori, 70 minuter – 400 kr
5 enskilda teorilektioner – 1 900 kr
Med reservation för prisförändringar.

Teoriprovet på Trafikverket
För att ansöka om muntligt eller förlängt teoriprov krävs en ansökan till Trafikverket.
Vi hjälper till med detta, även om det inte finns någon tidigare utredning.
Priserna är:
Ansökan med tidigare utredning – 200 kr
Ansökan utan tidigare utredning – 400 kr


Trafikverket erbjuder tre typer av prov för elever som behöver extra stöd.

Ljudstöd: frågorna och alternativen läses upp av en dataröst (talsyntes). Finns tillgängligt på alla skriftliga teoriprov.

Förlängd tid: eleven får 50% längre tid på sig att besvara frågorna på datorn. Kombineras med ljudstöd vid behov.

Muntligt prov: eleven sitter enskilt med en inspektör och besvarar frågorna utifrån bilder och stödord.
Provet är 2 x 45 minuter för AM, Bil och MC.

Ordinarie teori
För de ordinarie teorikurserna så klicka in på respektive behörighet för att se kursdatum.

De ordinarie teorikurserna gäller: