EcoDriving

Vikten av ekonomisk körning blir större i takt med att bensinpriserna stiger.
Genom att lära sig ett ekonomiskt körsätt kan man spara framför allt stora belopp men också energi och miljö.

Kursen riktar sig till Dig som vill spara pengar på bränsle och lära Dig ett bättre körsätt.

Vi utbildar i två olika former:

EcoDriving (personbil)
Heavy EcoDriving (lastbil)

Genom EcoDriving kan Du..
minska bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen med upp till 20%
minska Dina service- och underhållskostnader
utbilda Dig i ett miljöanpassat körsätt
utbilda Dig i fordonsteknik och service
ge personalen bättre kunskaper om trafik och miljö

Hur går kursen till?
Utbildningen omfattar ett individuellt körpass på ca 1,5 timmar och ett gemensamt teoripass på ca 2 timmar.
Kombinationen av teori och praktik är avgörande för resultatet av utbildningen.
Moment
Testkörning 1
Föraren kör som vanligt en i förväg planerad slinga i en bil utrustad med en digital Ecometer tillsammans med en lärare
Analys
Läraren analyserar förarens normala körsätt.
Demonstration och instruerad övning
Läraren ger råd och anvisningar, demonstrerar och instruerar.
Föraren övar efter de nya råden och anvisningarna.

Testkörning 2
Föraren kör samma slinga som vid testkörning 1 och tillämpar sina nya kunskaper.

Råd
Läraren skriver ut resultatet av körningen och ger råd till föraren.
Föraren får ett körhäfte samt personliga råd som feedback på den praktiska körningen.

Teori
Utbildningen kompletteras med teori förlagd vid ett senare tillfälle där man även följer upp bränsleresultatet.

Uppföljning
Motivation och uppföljning är mycket viktigt för att uppnå ett bestående långsiktigt resultat.
Uppföljningen bokas vanligtvis 1-2 år efter kurstillfället.
En förares vanligaste fel
- kör på ettans växel för länge
- hoppar inte över växlar
- ligger kvar på tvåans och treans växel istället för att växla upp
- släpper gasen för sent
- gasar i onödan
- kör fram och stannar i de flesta situationer
- frikopplar tidigt för att stanna
- accelererar för långsamt
- går ned till ettans växel i korsningar
- nyttjar inte motorbromsning (nedväxling)
- använder inte höga växlar
- dålig planering/avsökning
- planerar körfältsbyte dåligt
- kör inte i med- och motlut på ett riktigt sätt

Källa: STR

Referenser


Vi har under år 2012-2016 fått möjligheten att utbilda både privatpersoner, kommunanställda och både stora och små företag inom EcoDriving.

Ta kontakt med receptionen för att få en eller flera referenser som kan berätta om samarbetet med oss.

Intresserad av ECO-driving?
Kontakta oss:

035 - 214 215

info@fartvinden.se